Plaça de les Olles Granollers

Vallès Oriental
Plaça de les Olles, 08400 - GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60846
2.28716
440604
4606551
08096-310
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
Contemporani
Regular
Necessita algunes actuacions de millora
Inexistent
Fàcil
Residencial
Pública
Ajuntament de Granollers, Plaça de la Porxada, 6, 08400-GRANOLLERS
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Espai urbà de forma aproximadament quadrangular, que es forma aproximadament al centre del nucli antic, al costat del carrer de Santa Anna, la plaça dels Cabrits, el carrer de Santa Apol·lònia i, al costat mateix de la Porxada. Es un dels espais més importants del nucli antic, per la qual cosa molts dels edificis han estat reformats, encara que poden conservar elements antics dins de la seva estructura. Encara que tota la plaça forma una unitat destaquen especialment els següents números: 3, 4-5 (ca la Pepa Sastre, ca la Pubilla), 8 (can Baldufes, can Colleres, can Deuquartos), 9 (cal Ray d'Or), 11 (casa Josep Tardà i Mora, can Pepet Valent), 14-15 (casa Malàs, ca l'Iglésies), 1 6 (ca l'Estaper, cal Moquets, cal Marc, cal Jan), 17 (casa Josep Riera Sayol, cal Baldufes), 19 (cal Pucegu, Esteve Tallardà, matalasser i tocador de piano de manubri pels carrers)

Fa uns anys es va col·locar al terra, al mig de la plaça, una olla, que va idear el conegut Pep Salsetes. Avui manca l'olla (informació oral, Pere Cornelles). Al segle XVI Granollers havia crescut considerablement esdevenint el més important centre comercial de bona part de Catalunya, amb la seva fira dels dijous. Els habitants de Granollers practicaven oficis i donaven els seus serveis a la pagesia de municipis d'un bon radi al voltant. Gairebé tots els habitants pertanyien a una confraria, sota la que s'agrupaven els diversos oficis (SESÉ, 1987a). En el segle XVI, Granollers sobrepassa les seves muralles medievals, estenent-se pels carrers de Corró i de Barcelona. Significava el triomf de la classe menestral i l'augment del poder de les ciutats i reial. En aquest moment la vila de Granollers va ser capaç de construir la Porxada, empedrar els carrers, es van bastir nous edificis, va encunyar monedes i es va fer una nova casa de la Vila (1581-1582). Aquest augment de poder de l'Ajuntament deriva del control sobre el mercat i els impostos que pagava. Existien els càrrecs de Pessador, Mostassà o Palloler que el 1584 tindria un edifici propi: "el Pallol" o magatzem de gra. En principi la Porxada va ser pensada com aixopluc per a la llotja de gra, ja que l'Ajuntament tenia el monopoli del blat, i al seu voltant s'hi anaven posant els altres productes: hortalisses a la plaça de l'Oli, llegums a la del Blat, terrissa a la de les Olles, animals a la plaça del Cabrits, etc. (SESÉ, 1987a).

GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers. SESÉ, Jaume (1987a) 1. La Porxada. Granollers al segle XVI, Col. Coneguem Granollers, núm. 1., Granollers, Ajuntament de Granollers.