Casa Josep Riera Sayol / Cal Baldufes Granollers

Vallès Oriental
Plaça dels Cabrits 3 - Plaça de les Olles 17, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60848
2.28733
440618
4606553
08096-127
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
Noucentisme
XX
1920
M.J. Raspall i Mayol
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-022
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 019A09001
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Casa entre mitgeres en cantonada. Consta de planta baixa (molt reformada) i pis, amb coberta plana limitada per una balustrada amb treballades i i dbuixades pilastres. Les façanes són planes, arrebossades i estan coronades per una imbricació ceràmica. La seva composició és simètrica. La de la plaça dels Cabrits segons dos eixos i la de la plaça de les Olles segons tres, presentant buits de proporcions verticals. El terç superior dels buits està emmarcat, i aquests estan protegits per persianes de fusta de llibret mòbil. Cal destacar els dibuixos noucentistes de la barana de ferro del balcó. La balustrada del terrat té elements decoratius corbs i sinuosos de llenguatge modernista. En la cantonada hi ha, en relleu, la data "1920".Sota les teules hi ha una franja de trencadís.

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-022

Josep Riera i Sayol hi tenia aquí el taller de torner de fusta. Feia culleres, picadors, baldufes, etc. A la canalla els feia calderins a la baldufa (cèrcols a l'entorn de la joguina), cosa que permetia lligar amb més força el cordill i així rodava més estona. Aquest fet li donà popularitat i d'aleshores ençà no s'ha conegut la casa d'altre forma que can Baldufes (GARCÍA-PEY, 1990). La carretera va substituir el Camí Ral l'any 1848 i el ferrocarril el 23 de juliol de 1854. La segona línia de ferrocarril va arribar a Granollers el 1875. La conjunció d'aquests elements de comunicació va fer que Granollers agafés una gran volada i iniciés el procés d'industrialització sense deixar de banda l'activitat mercantil i l'agrícola , encara que va quedar molt minvada a partir del 1885 (SESÉ, 1987b). Aquesta puixança va fer que a principis del segle XX, Granollers es trobés immers en un procés de renovació per incorporar els darrers avenços a la ciutat. Aquesta renovació impulsada pel creixement econòmic té, també, el seu reflex en les noves construccions que, com aquesta, es troben al centre de l'antiga vila medieval.

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., SESÉ, Jaume (1987b) El creixement industrial. Col. Coneguem Granollers, Núm. 2, Granollers: Ajuntament de Granollers.