Can Potafang Granollers

Vallès Oriental
Plaça de la Porxada 7, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60826
2.28724
440610
4606529
08096-159
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1920-30
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-084
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15301DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Casa entre mitgeres de planta baixa i dues plantes pis amb coberta plana acabada amb una balustrada amb frontó central. La façana és plana i està arrebossada i pintada. Es composa simètricament segons dos eixos amb buits de proporcions verticals emmarcats amb guardapols triangular. De la façana destaca el balcó corregut de la primera planta i els dos de la planta segona, tots ells protegits per una barana de ferro amb dibuixos geomètrics (CUSPINERA et alií, 2001).

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-084

En Josep Bellavista no pronunciava la lletra R de petit. Així, doncs, situem el nen Bellavista jugant amb la mainada a la plaça Gran, aleshores de terra, que en ploure s'enfangava, cosa que era ben aprofitada pels petits per entretenir-se. Quant demanava un company que portés el fang deia: "po'ta fang". A ell li quedà en Potafang i a la casa on vivia també (GARCÍA-PEY, 1990).

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu. GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers.