Casa Casellas Granollers

Vallès Oriental
Plaça de l'Oli 1, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60843
2.28785
440661
4606547
08096-160
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1930-40
Bo
L'edifici ha estat reformat i rehabilitat en la dècada de 1990 (CUSPINERA et alií, 2001).
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-071
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15303DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Casa entre mitgeres, en cantonada de planta baixa i tres plantes pis amb coberta plana acabada en una barana calada d'obra i ferro. De les façanes, sobresurt en la cantonada un volum a manera de tribuna que marca el gir. Els buits són de proporcions verticals, mentre que la horitzontalitat es reforça per una fina imposta a nivell de primer forjat i per l'entaulament que incorpora els respiralls del terrat a la catalana (CUSPINERA et alií, 2001).

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-071

La carretera va substituir el Camí Ral l'any 1848 i el ferrocarril el 23 de juliol de 1854. La segona línia de ferrocarril va arribar a Granollers el 1875. La conjunció d'aquests elements de comunicació va fer que Granollers agafés una gran volada i iniciés el procés d'industrialització sense deixar de banda l'activitat mercantil i l'agrícola , encara que va quedar molt minvada a partir del 1885 (SESÉ, 1987b). Aquesta puixança va fer que a principis del segle XX, Granollers es trobés immers en un procés de renovació per incorporar els darrers avenços a la ciutat. Aquesta renovació impulsada pel creixement econòmic té, també, el seu reflex en les noves construccions que, com aquesta, es troben al centre de l'antiga vila medieval.

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., SESÉ, Jaume (1987b) El creixement industrial. Col. Coneguem Granollers, Núm. 2, Granollers: Ajuntament de Granollers.