Can Canudes / Carrer de Corró Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Corró, 67, 08400-GRANOLLERS
Al costat d'un dels camins de sortida tradicionals de Granollers

Coordenades:

41.61101
2.28816
440689
4606833
08096-274
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Dolent
Destruït per les obres d'edificació (INVENTARI, 1997).
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
IPAC-CA
Sense accés
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15333DG4008G
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

En fer obres al darrera de can Canudes van aparèixer restes de "tegulae" romanes. Aquest indret es troba molt a prop d'una àrea amb sepultures d'inhumació amb "tegulae" de diversos fons d'obra. No es conserva cap estructura (INVENTARI, 1997). Lot de teules romanes i un forn d'obra darrera de la casa (ESTRADA, 1993).

A.A.M.G. (s.d.) referència restes en les següents localitzacions 15. Corró, c/, 41, 43, 45.; 16. Corró, c/, 67. CAN CANUDES O CAN CANAL, que tal vegada puguin pertànyer a aquest mateix jaciment. Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica

Existeixen notícies històriques. Va ser documentat per J. Estrada (INVENTARI, 1997). És la casa de Nicolau Solà segons consta a la llinda d'entrada.

A. A. M. G. (s.d.) Llistat del Pla d'Arqueologia Urbana de Granollers, Granollers, Àrea d'Arqueologia del Museu de Granollers.; ESTRADA GARRIGA, Josep (1969) Vias y poblamiento en el territorio del Area Metropolitana de Barcelona, (Cuaderno de edición limitada para uso interno). Comisión de Urbanismo de Barcelona, Barcelona, Ajuntament de Barcelona; ESTRADA I GARRIGA, Josep (1993) Granollers a l'antiguitat, Granollers, Tarafa, Editora de Publicacions, S.L.; ESTRADA I GARRIGA, Josep; VILLARONGA, Leandre (1967) La monetal y el hallazgo de Cánoves (Barcelona), Barcelona, Separata de la revista Ampurias, Vol. XXVIII, Instituto de Prehistoria y Arqueologia, Diputación de Barcelona.; ESTRADA I GARRIGA, Josep (s.d.) Notas arqueológicas inéditas el Vallès Oriental, Granollers.; INVENTARI (1997) Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Carta Arqueològica. Vallès Oriental. Granollers, Barcelona, Generalitat de Catalunya, exemplar mecanografiat, actualització 1997.: VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.