Cal Mensa Els Prats de Rei

Anoia
Plana Gran
En una plana rodejada de camps de cereals, entre un turó i un torrent.
670

Coordenades:

41.70212
1.55716
379950
4617710
08170-32
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
Popular
XVIII-XIX
Bo
La masia està en molt bon estat; no així els coberts més antics, que romanen abandonats i mig enrunats..
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08169A012000320000IB
Jordina Sales Carbonell

En una plana situada entre un turó i el torrent de la Manresana s'emplaça un mas format per un habitatge i un grup d'estructures agropecuàries.
La masia o edifici principal consisteix en una planta rectangular de 222 m2 amb planta baixa, pis i golfes, que segueix un eix NO-SE i té la façana principal orientada cap a migdia. Totes les obertures són rectangulars o quadrangulars. La coberta de la casa és a dues aigües i feta amb teula àrab.
Les estructures agropecuàries més antigues, fetes a base de filades de pedra de la zona, es troben abandonades i en un estat ruïnós, i han estat progressivament substituïdes per noves construccions de totxo i de formigó prefabricat en altres punts lliures del terreny que circumda la casa.
En el seu estat actual, la construcció de la masia respon a una tipologia del segle XIX, molt probablement una gran reforma sobre una construcció anterior, amb afegits i altres reformes fins als nostres dies.

Just al costat de la masia de cal Mensa existeix un cup excavat a la roca natural que es data dins els inicis de l'Edat Mitjana, entre els segles VIII-X, i correspondria a un tipus de poblament rural dispers que es pot considerar el precedent d'aquesta casa.
Tot i la seva tipologia pròpia del segle XIX, que és en essència la que ha arribat fins a l'actualitat, la masia de cal Mensa ja existia abans del 1711, atès que aquest any apareix representada de forma esquematitzada al plànol de la Batalla dels Prats de Rei realitzat per Nicolas Tindal. Cal recordar també, que al veí nucli de la Manresana hi ha una casa coneguda com Cal Mensa Vell, que molt probablement sigui el precedent medieval de la posterior masia d'època moderna que en tot cas canvià d'ubicació.
La masia de cal Mensa es va ampliar notablement l'any 1954 i durant els últims anys se li han afegit altres estructures i coberts.

-Aim3 grup SL (2015): Pla Especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. Document per aprovació inicial, Ajuntament dels Prats de Rei, fitxa M.13.