Cal Sala Els Prats de Rei

Anoia
La Manresana
Al costat occidental del torrent de la Manresana, en un entorn de feixes i camps de conreu.
654

Coordenades:

41.69457
1.55108
379430
4616880
08170-33
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Medieval
Modern
Popular
XV
Bo
L'estat de la masia es bó, però no el d'alguns dels coberts agrícoles.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08169A014000230000IL
Jordina Sales Carbonell

En un entorn de feixes localitzat 200 m al sud del castell de la Manresana s'aixeca un mas format per un grup d'edificis agropecuaris que s'estructuren tancant un pati quadrangular.
La casa principal té la planta rectangular i s'orienta segons un eix longitudinal NE-SO; està formada per planta baixa, pis i golfes i té coberta a dues aigües amb la caiguda cap a les façanes laterals i acabat amb teules àrabs. Té les parets arrebossades, i només són visibles els blocs de pedra de les cantoneres i alguna filada de blocs mitjans a nivell de planta baixa amb aspecte de parament baixmedieval. Les obertures són rectangulars, però alguna té la llinda amb arc rebaixat. A la llinda de la porta de l'edifici principal s'hi troba inscrita la data 1806, que correspon a alguna reforma molt posterior als orígens de la casa.
A aquest edifici principal se li han anat adossant altres estructures de mida més baixa i amb coberta a una sola aigua. Algunes d'aquestes estructures, les més antigues, són de pedra, mentre que altres són de totxana o alternen els dos materials. Dos coberts més s'han construït separats de la casa principal.

Just al costat de la masia de cal Sala existeixen uns cups excavats a la roca natural que es daten dins els inicis de l'Edat Mitjana, entre els segles VIII-X, i correspondrien a un tipus de poblament rural dispers que es pot considerar el precedent més primitiu d'aquesta casa.
La inscripció de l'any 1806 a la llinda de la porta de la masia s'ha d'interpretar com una data de commemoració d'una reforma o ampliació, atès que la casa ja existia abans com ho demostren les filades localitzades de paraments baixmedievals, el topònim 'Sala' que pot correspondre a un topònim medieval fent referència a una casa important, i la presència de les restes arqueològiques dels segles VIII-X.

-Aim3 grup SL (2015): Pla Especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. Document per aprovació inicial, Ajuntament dels Prats de Rei, fitxa M.09.