Can Bartomeu Els Prats de Rei

Anoia
Camí de la carena de l'Estrada
Al costat oriental de la carretera BV-1031, rodejat de camps de conreu i bosc
717

Coordenades:

41.69551
1.57699
381588
4616948
08170-34
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08169A013000290000IS
Jordina Sales Carbonell

A l'extrem E-SE del terme municipal dels Prats de Rei i gairebé colindant amb el terme d'Aguilar de Segarra, en un entorn de camps de conreu de cereals i bosc, es localitza un extens conjunt d'edificacions de caràcter agropecuari agrupades al voltant d'una masia o volum principal, de planta quadrangular de 248 m2 de superfície, amb l'eix longitudinal orientat E-O i la façana principal original (avui afectada per una estructura que se li ha adossat) orientada a migdia. L'edifici té coberta a dues aigües amb la caiguda a les façanes laterals.
Tot i que la major part de les parets de la masia estan arrebossades, allà on el parament es visible s'observen filades horitzontals de pedra local lleugerament escairada, amb blocs més grans a les cantoneres de les parets.
El conjunt conserva dues dates inscrites en sengles llindes: '1881' a la llinda de l'antiga porta principal, avui amagada per altres estructures que s'han annexat a l'edifici; i '1921' a la porta d'una façana lateral de la masia, junt amb el nom del propietari en aquelles dates: 'RAMON SULANES'.

Els anys 1995-1996 es van fer importants reformes a la casa i actualment can Bartomeu compagina la seva tradicional activitat econòmica de base agropecuària amb la d'allotjament per a turisme rural.

-Aim3 grup SL (2015): Pla Especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. Document per aprovació inicial, Ajuntament dels Prats de Rei, fitxa M.10.