Cup de Cal Mensa Els Prats de Rei

Anoia
Cal Mensa
En un petit bosc d'alzines rodejat de camps de conreu de cereals.
665

Coordenades:

41.70233
1.55781
380005
4617732
08170-14
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Medieval
Mossàrab
Carolingi
VIII-X
Regular
Dins del cup hi creix una alzina que està fent malbé l'estructura arqueològica.
Inexistent
Sí, CC.AA 7618
Fàcil
Sense ús
Privada
08169A012000320000IB
Jordina Sales Carbonell

Just al costat nord de la masia de cal Mensa, enmig d'una petita clapa d'alzines, es localitza un aflorament rocós de pedra sorrenca on s'hi excavà una gran estructura cilíndrica junt amb altres petits negatius, retalls a la roca i superfícies aplanades al seu voltant. En el seu conjunt, es tractaria d'una zona per aixafar raïm, amb un gran cup per recollir i guardar el most resultant. El dipòsit o cup té un diàmetre de 2'11 metres i una profunditat de 2'10, i a la seva part inferior té un desguàs o boixa.
Aquests testimonis de la producció de vi excavats a la roca que es troben dispersos pel territori (vegeu també Cal Sala i Cal Rabassaret I i II) serien posteriors a les tombes excavades a la roca a les que sovint apareixen associades, ja que al tenir present que en altres jaciments arqueològics del terme dels Prats de Rei s'han documentat construccions de bases de premsa afectant algunes d'aquestes tombes (vegeu, per exemple, Camí de cal Sala a cal Seuba). Així doncs, tot i la manca de cap indici cronològic directe, caldria ubicar el cup de Cal Mensa dins els inicis de l'Edat Mitjana, molt probablement entre els segles VIII-X, i correspondria a un tipus d'hàbitat rural dispers.

Aquest jaciment arqueològic, del qual no se'n tenia cap constància històrica ni documental prèvia, va ser descobert durant febrer de 1982 per membres de la Secció d'Arqueologia del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada. No hi ha constància de recollida de materials arqueològics superficials. A mitjans dels anys 80 del segle XX es reportà la presència d'uns fragments d'una filada de mur de pedra seca sobre la roca on està excavat el cup, però actualment aquestes restes no es conserven i tota la zona està molt embrossada, de tal manera que només el cup és identificable.
Aquestes restes arqueològiques assenyalen una població al lloc que seria la precedent a la masia de cal Mensa.

-ENRICH HOJA, J. (1985): 'Cal Mensa', Els Prats de Rei (Anoia). Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya.
-ENRICH HOJA, Jordi (1992): 'El cup de cal Mensa', Catalunya Romànica XIX. EL Penedès, l'Anoia, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, p. 477.
-ENRICH HOJA, Jordi; SALES CARBONELL, Jordina (2015): 'La comarca de l'Anoia entre l'Antiguitat Tardana i l'Alta Edat Mitjana. Poblament, organització territorial i algunes qüestions pendents', Actes de les II Jornades d'Arqueologia de la Catalunya Central, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, p. 23-42.