Necròpolis de Pedrafita Els Prats de Rei

Anoia
Pla Gran
En un bosc, al costat d'un camí rural que surt del km 4'6 de la carretera BV-1031.
748

Coordenades:

41.69048
1.58008
381836
4616385
08170-13
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Medieval
Visigot
Mossàrab
Carolingi
VI-X
Dolent
Les tombes es troben parcialment desaparegudes i les restes que queden estan força malmeses i totalment cobertes per una densa vegetació.
Inexistent
Sí, CC.AA 7620
Fàcil
Sense ús
Privada
08169A013000120000IQ
Jordina Sales Carbonell

La Necròpolis de Pedrafita consta de dos grups de tombes excavades en afloraments rocosos i ubicades al costat d'un camí que travessa un bosc i porta a un mas abandonat. A mig camí existeix una bifurcació, a uns pocs metres de la qual s'ubica el jaciment.
El primer grup consta de dues tombes excavades en un aflorament de roca natural on comença la davallada d'una carena. Una de les tombes és pisciforme amb els extrems arrodonits i està sencera; en paral·lel i a una distància de poc més d'un metre trobem una segona tomba, també pisciforme, de la qual només se'n conserva la meitat però de la qual encara es possible apreciar part de l'encaix per a la llosa de tancament. Per les seves dimensions, una es d'adult (1'76 x 0'53 x 0'23) i l'altre presenta unes mides lleugerament més petites (uns 1'30 m de llarg aproximadament). Ambdues estan orientades amb el cap a l'oest i els peus a l'est. El segon grup, ubicat a una distància d'uns 100 m del primer, el conformen també dues tombes pisciformes però en un estat de conservació molt pèssim, ja que només en queda una molt petita part (corresponent a la meitat dels peus) degut a que la roca es va bascular i trencar.
Aquestes tombes correspondrien a un tipus d'hàbitat rural dispers amb una cronologia que oscil·la entre els últims segles de l'Antiguitat i els inicis de l'Edat Mitjana, sense que es pugui precisar més degut a la manca d'excavacions arqueològiques al lloc. Cap de les tombes conserva la llosa de coberta i actualment es troben totalment buides.

IMATGE 2: Recull fotogràfic de la necròpolis després d'una neteja efectuada el 1982 per membres de la Secció d'Arqueologia del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada, cedit per Jordi Enrich Hoja.

Aquest jaciment arqueològic, del qual no se'n tenia cap constància històrica ni documental prèvia, va ser descobert durant febrer de 1982 per membres de la Secció d'Arqueologia del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada. No hi ha constància de recollida de materials arqueològics superficials.

-ENRICH HOJA, J. (1985): 'Necròpolis de Pedrafita', Els Prats de Rei (Anoia). Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya.
-ENRICH HOJA, Jordi (1992): 'Tombes de Pedrafita', Catalunya Romànica XIX. EL Penedès, l'Anoia, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, p. 478.
-SALES CARBONELL, Jordina (1993-94): 'Tombes i necròpolis isolades a la comarca de l'Anoia', Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 14-15, p. 317-336.
-ENRICH HOJA, Jordi; SALES CARBONELL, Jordina; ENRICH HOJA, Joan (2003): 'Les necròpolis tardoantigues i altmedievals a l'Anoia: els rituals d'enterrament i les seves pautes i models d'interrelació a l'espai rural', II Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, ACRAM, Sant Cugat del Vallès, p. 662-673.
-ENRICH HOJA, Jordi; SALES CARBONELL, Jordina (2015): 'La comarca de l'Anoia entre l'Antiguitat Tardana i l'Alta Edat Mitjana. Poblament, organització territorial i algunes qüestions pendents', Actes de les II Jornades d'Arqueologia de la Catalunya Central, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, p. 23-42.