Cal Español Els Prats de Rei

Anoia
Plans de l'Espanyol
En un indret dominat pels camps de conreude cereals i els bancals agrícoles.
718

Coordenades:

41.6889
1.56656
380708
4616229
08170-31
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
Popular
XVIII
1767
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
08169A014000580000IM
Jordina Sales Carbonell

En un entorn de camps de conreu i bancals, a uns 600 m de la carretera BV-1031, s'emplaça un mas format per un habitatge i un grup d'estructures agropecuàries.
La masia o edifici principal és de planta rectangular irregular, d'uns 160 m2 de superfície, i consta de planta baixa, pis i golfes. El sostre és a dues aigües i la caiguda està cap a la façana principal, la qual s'orienta a l'est. El parament és a base de filades de pedra local. A la Llinda de l'accés a la casa hi ha inscrit l'any 1767, data que està en concordança amb la tipologia de l'edifici. Aquesta llinda està partida pel mig i reparada, i per aquest motiu se li ha practicat un arc de descarrega rebaixat que és visible a la façana. Les obertures son rectangulars.
A la masia se li ha annexat un habitatge de nova construcció, de planta quadrangular i coberta a quatre aigües, que respon a un model d'arquitectura contemporània que no té cap relació amb el mas tradicional.
Els cinc edificis agropecuaris annexos a la casa van des dels dos fets a base de pedra, que serien els més primitius, fins els fets de totxo i ciment prefabricat, de factura molt més recent.

La inscripció 1767 que hi ha a la llinda de la masia indica la última construcció moderna de l'edifici principal, però existeix documentació anterior que assenyala uns orígens més antics per la casa de ca l'Espanyol, concretament al segle XIV, quan apareix mencionada a l''Antiquitates chartularum parochialis ecclesiae Beatae Mariae Pratorum Sigarrae'.
Finalment, entre els anys 1995-1996 ca l'Espanyol va ser objecte d'importants ampliacions i reformes.

-Aim3 grup SL (2015): Pla Especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. Document per aprovació inicial, Ajuntament dels Prats de Rei, fitxa M.02.
-PERERA, Anna (en curs): Aproximació al paisatge històric dels Prats de Rei d'època medieval a través de la documentació i l'arqueologia del paisatge, Treball de final de Grau, Universitat de Lleida.