Cal Jardiner I Granollers

Vallès Oriental
Rodalies de la casa de cal Jardiner, 08400-GRANOLLERS
Part superior i mitja vessant de turó miocènic

Coordenades:

41.59539
2.2947
441220
4605095
08096-272
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Prehistòric
Neolític
Edats dels Metalls
Dolent
Els camps han estat rebaixats. Actualment hi passa la B-40 (VILA, 2001).
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
IPAC-CA
Sense accés
Productiu
Privada
Ref. cad.: 005A09011
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Jaciment de superfície localitzat a les rodalies de cal Jardiner. Les troballes s'estenen des del turó fins als camps més propers a la casa. Hi aparegué ceràmica grollera amb decoració similar a la cardial i altres fragments amb l'extrem allisat i amb decoracions incises irregularment situables en una tradició eneolítica. Les troballes més importants es situen just al cim del turó on actualment hi ha la fonamentació d'una torre elèctrica. Actualment no es constata material arqueològic ja que els camps van ser rebaixats per facilitar les tasques de conreu (INVENTARI, 1997). Es troba a migdia del camp d'estacionament i maniobres de l'estació de França de Granollers. Part superior d'una olleta decorada amb tetons que fou trobada l'any 1949 (ESTRADA, 1993). L'excavació efectuada el 1993 va permetre documentar tres estructures prehistòriques molt arrasades. Pel que fa a la seva morfologia constructiva presentaven una planta circular i parets divergents i bases còncaves. Al seu interior s'hi va documentar, de forma majoritària, fragments ceràmics, pedres, carbons i fragments de molí. Segons MARTÍ, M., POU, R. I CARLÚS, X. (1997:21) no es pot determinar el tipus de jaciment que correspon si bé creuen que les fosses mantindrien "relació amb estructures de caire domèstic amortitzades com abocadors" (VILA, 2001).

Es troba prop de la bòbila de l'Estrella (INVENTARI, 1997). Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica

Existeixen notícies històriques, Va ser documentat per J. Estrada (INVENTARI, 1997). El topònim actual de l'indret, cal Jardiner, prové de l'ofici del propietari de la casa, en Josep Garriga Canyers (GARCIA-PEY, 1990).

A. A. M. G. (s.d.) Llistat del Pla d'Arqueologia Urbana de Granollers, Granollers, Àrea d'Arqueologia del Museu de Granollers.; ESTRADA I GARRIGA, Josep (1955a) Síntesis arqueològica de Granollers y sus alrededores, Granollers.; ESTRADA I GARRIGA, Josep (1993) Granollers a l'antiguitat, Granollers, Tarafa, Editora de Publicacions, S.L.; ESTRADA I GARRIGA, Josep; VILLARONGA, Leandre (1967) La monetal y el hallazgo de Cánoves (Barcelona), Barcelona, Separata de la revista Ampurias, Vol. XXVIII, Instituto de Prehistoria y Arqueologia, Diputación de Barcelona. GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers. INVENTARI (1997) Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Carta Arqueològica. Vallès Oriental. Granollers, Barcelona, Generalitat de Catalunya, exemplar mecanografiat, actualització 1997.; MARTÍ, M., POU, R. I CARLÚS, X. (1997): Excavacions arqueològiques a la ronda sud de Granollers, 1994. La necròolis del neolític mitjà i les restes romanes del camí de can Grau (la Roca del Vallès). Els jaciments de cal Jardiner (Granollers). Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Col. Excavacions arqueològiques a Catalunya, núm.14.; PETIT, M.A. (1990) "Les primeres etapes del Bronze al Vallès", Limes, Núm. 0, Cerdanyola.; VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.