Cal Garrell/Cal Garriga
El Papiol

  Baix Llobregat
  Carrer Barcelona, 22
  115

  Coordenades:

  41.43702
  2.00968
  417265
  4587745
  Número de fitxa
  08158 - 308
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Contemporani
  Segle
  XIX
  Estat de conservació
  Regular
  S'han introduït en la façana elements poc adequats amb l'esperit morfològic original de l'edifici
  Protecció
  Legal
  BPU. G08-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Diversos propietaris
  Autor de la fitxa
  Juana Maria Huélamo Gabaldón

  Edifici entre mitgeres de planta rectangular. Es desenvolupa en planta baixa i dos pisos. La coberta és plana practicable a la part davantera i a dues vessants amb teula rodona i carener paral·lel a la façana principal a la part posterior. La composició de la façana és força caòtica però podriem distingir dos eixos verticals amb la porta d'accès a la dreta. A sobre d'aquesta trobem un balcó amb brèndoles en reganyol i a sobre una finestra quadrangular. L'eix esquerre està format per una altra porta i sengles finestres quadrangulars.

  Figura dins el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic junt amb els habitatges números 24 i 26 del mateix carrer.

  Natural d'Esparraguera, en Joan Bonàs Closas va arribar al Papiol a mitjan segle XVIII i es va casar amb Caterina Porta Presas de cal Climent. El darrer de la nissaga que van iniciar, Francesc Bonàs Rabassa (1836), va morir als voltants del 1910. La seva vídua, Gertrudis Urpí Jané, va deixar la casa per anar a viure al carrer de l'Abat Escarré amb la seva filla Josepa, asada amb Salvador Pagès Fayol.
  El 1905 Joan Casajuana Calopa i la seva esposa, Anna Julià Casanovas, hi vivien en aquesta casa. Eran una branca lateral dels Sassó. Joan Casajuana Calopa, filador, i la seva dona, Anna Julià Casanovas van iniciar la nissaga lligada a aquesta casa. El seu únic fill, en Pere, va morir al front durant la Guerra. Ramon Garriga Vidal (1904), pagès del Vendrell, va entrar de pubill a ca l'Anita quan es va casar amb la Maria Casajuana Julià, filla de Joan i Anna (Ahicart et al., 2019).

  Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.