Cal Ricart
El Papiol

  Baix Llobregat
  Carrer del Migdia, 1
  127

  Coordenades:

  41.43864
  2.01075
  417356
  4587924
  Número de fitxa
  08158 - 307
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Popular
  Contemporani
  Segle
  XIX-XX
  Any
  1924
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU. G05-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  7481610DF1878B
  Autor de la fitxa
  Juana Maria Huélamo Gabaldón

  Casa de planta rectangular anb coberta a dues vessants. En alçada, consta de planta baixa i pis. La façana principal te dos eixos de simetria marcats per les obertures, que estan recercades en blanc: a l'esquerra hi ha dues finestres de proporcions quadrades, i l'eix de la dreta, està marcat per la porta d'accès, i en planta primera, un balcó amb barana de forja decorada amb barrots en forma de pit de colom i decoració amb reganyol que està sustentat en un ampit de pedra motllurada. Presenta també la barana, elements decoratius propis del modernisme popular, com ara, caps d'ànec i gavarreres. La façana finalitza amb una cornisa motllurada i a sobre un fris massís.

  En aquesta casa havia viscut l'Emili Ricart Santacana (Cal Ricat) i la Mercé Font Bou (Ahicart et al., 2019).

  Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.