Cal Biel/Cal Ramon Faura
El Papiol

  Baix Llobregat
  Carrer Barcelona, 5.
  123

  Coordenades:

  41.43749
  2.00988
  417282
  4587797
  Número de fitxa
  08158 - 22
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Noucentisme
  Contemporani
  Segle
  XVIII-XX
  Any
  1934
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU. F08-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  7379417DF1877G
  Autor de la fitxa
  Juana Maria Huélamo Gabaldón

  Casa entre mitgeres i planta rectangular. En alçada, consta de planta baixa i pis. Presenta teulada de peces àraba, disposada a dues vessants. Destaca la façana, que és plana. En planta baixa està ornamentada per falsos carreus abuixardats, a l'igual que el marc de les dues obertures que corresponen a la balcona de la planta primera. La planta pis, a banda del marc abuixardat, està decorada per esgrafiats, amb plafons en reserva a banda i banda de la balcona doble, i fris i cornisa decorats amb la mateixa tècnica ornamental.
  A la cornisa, amb decoració denticular, hi ha, al centre, el nom de la casa "Casa Biel", i als costats d'aquest nom, a banda i banda, la data de primera edificació: 1781, i per fi, a la dreta, la de la restauració, la qual configura la fesomia actual de l'edifici: 1934.

  La casa ja es coneix com a Cal Biel l'any 1778, per Gabriel Casanovas Riera, cabaler de cal Pongrau, maridat amb la Mariàngela Plademunt Quatrecases, de Vic. Tots dos van iniciar la nissaga.
  El darrer Biel que va viure en aquesta casa fou Esteve Casanovas Pagès (1848-1933). El seu fill Josep Maria Casanovas Torras, quan es va casar el 1910, va anar a viure a la plaça de Rafel Casanova (l'altra Can Biel). L'Esteve va deixar la casa a la seva filla Mercè, casada amb l'hereu de cal Faura.
  En Ramon Faura Casanovas, nét de l'Esteve, hi va anar a viure quan es va casar amb la Montserrat Miarnau.
  El 1950 la casa també era coneguda com a Cal Ramon Faura. Aquest Ramon, regentava una tenda de queviures al carrer de l'Abat Escarré. Estava casat amb Montserrat Miarnau Roca, la qual era filla del mestre que el poble havia tingut durant la Guerra Civil (Ahicart, 2019).

  Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.