Cal Canals/Cal Biel
El Papiol

  Baix Llobregat
  Plaça de Rafael Casanova, 2.
  116

  Coordenades:

  41.43682
  2.01015
  417304
  4587723
  Número de fitxa
  08158 - 21
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modernisme
  Contemporani
  Segle
  XX
  Estat de conservació
  Bo
  Restaurada
  Protecció
  Legal
  BPU. D01-Catáleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  7379409DF1877G
  Autor de la fitxa
  Juana Maria Huélamo Gabaldón

  Edifici entre mitgeres, de planta baixa, dos pisos, terrat i coberta de teula àrab. És de grans dimensions i presideix la plaça de Rafael Casanova. Se li adossa un altre, que és el número 1 de la mateixa plaça. El cos oest és força interessant: conserva les reixes de ferro forjat originals i una cornisa amb imbricacions de teula àrab. La composició és simètrica, a partir dels buits de façana. A nivell compositiu i decoratiu destaca la part central, avançada lleugerament, la qual cosa li confereix una major monumentalitat al conjunt. Com a elements singulars hi ha arcs carpanells, una obertura balconera amb un frontó doble, i pilastres embegudes, així com a buits geminats i aplacat ceràmic. El llenguatge de la composició de la façana es complementa i singularitza amb les columnetes geomètriques i les cornises de tipus clàssic, amb motllures, que es troben coronades per un frontó auster, i que emmarquen el balcó principal.

  Es tracta d'una de les façanes més atractives del municipi, composada a partir d'elements de la tradició arquitectònica, i que ha arribat als nostres dies íntegrament, essent una perfecta mostra d'arquitectura culta dins de la construcció tradicional.

  Casa de principis del segle XX, que és un referent d'interès arquitectònic tradicional local.
  Presenta una composició simètrica i clàssica, formant part d'un moviment modernista més sobri i estructurat. Símbol del creixent poder econòmic de la comarca.

  Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.
  Faura Arís, A. (1996) L'Abans del Papiol. Recull gràfic 1890-1960. El Papiol: Ed.: Efadós. Col·lecció: Baix Llobregat.