Arxiu Municipal de Puig-reig Puig-reig

Berguedà
Carrer de Pau Casals, 1
08692 Puig-Reig
Ajuntament de Puig-reig

Coordenades:

41.97408
1.87893
407117
4647506
08175-63
Patrimoni documental
Fons documental
Modern
Contemporani
XVIII-XXI
Bo
Física
Restringit
Científic
Pública
Ajuntament de Puig-reig
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

En total, la documentació inventariada de l'arxiu municipal de Puig-reig ocupa 1.667 unitats d'instal·lació, que es tradueixen en 215 metres lineals. La documentació municipal està classificada en les seccions i subseccions següents:
1. Administració General
2. Hisenda
3. Proveïments
4. Beneficència i assistència social
5. Sanitat
6. Obres i urbanisme
7.Seguretat Pública
8. Serveis militars
9. Població
10. Eleccions
11. Ensenyament
12. Cultura
13. Serveis agropecuaris i medi ambient
14. Col·leccions factícies

L'any 1875 els Carlins van cremar l'Ajuntament de Puig-reig i el seu arxiu. L'arxiu conserva el fons documental generat per l'Ajuntament des del segle XVIII fins a l'actualitat. A més, hi ha el fons del jutjat de pau i documentació provinent del sector tèxtil local.

OLLER VILA, Josep (2002), "Aspectes polítics i sindicals de Puig-reig els anys 30", a L'EROL núm. 73