Fons Causa General Archivo Histórico Nacional Puig-reig

Berguedà
Archivo Historico Nacional, C/ Serrano, 115, 28006 Madrid
C/ Serrano, 115. 28006 MADRID

Coordenades:

41.97408
1.87893
407117
4647506
08175-51
Patrimoni documental
Fons documental
Contemporani
XX
1939-45
Bo
Legal i física
Restringit
Científic
Pública
a Subdirección General de los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

Fons de la "Causa General" de Puig-reig conservats a l'Archivo Historico Nacional. La Causa General es va dur a terme sota la responsabilitat de la figura específica fiscal en cap de la Causa General, establerta per un decret posterior de 1943, fins a la seva traspàs al Ministeri de Justícia a partir de 1954, acumulant una enorme documentació que és conservada des de 1980 a l'Arxiu Històric Nacional d'Espanya, a Madrid.

La Causa General Instruïda pel Ministeri Fiscal sobre "La dominación roja en Espanya", coneguda abreujadament com la Causa General (CG), va ser un extens procés de recerca impulsat pel ministre de Justícia franquista, Eduardo Aunós, després de la Guerra Civil, mitjançant Decret del 26 abril 1940, amb l'objecte, segons el seu preàmbul, d'instruir «lo hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la dominación roja». La documentació, organitzada per municipis, es fruit d'un procés informatiu complex sobre les circumstàncies i detalls no solament d'abusos i crims contra persones i béns comesos durant la contesa a la zona republicana, sinó tot tipus d'accions empreses per les autoritats, forces armades i de seguretat i partidaris dels governs republicans i d'esquerres des de la instauració de la Segona República el 1931. a recopilació va durar pràcticament fins als anys seixanta, va portar a l'obertura de nombroses processos judicials posteriors en contra dels que es consideraven responsables, fins a la promulgació pel govern de Francisco Franco el 1969 d'una llei per a la prescripció dels "delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939".

J. GAITE (1994): Fondos de Guerra Civil y Posguerra en la Sección Fondos Contemporáneos del Archivo Histórico Nacional, en Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, H. Contemporánea, nº 7, págs. 455-47.
FELIPO ORIOL, R. (2004). Papers del Berguedà a Salamanca. A L´EROL, Núm.: 83
Erol, L': revista cultural del Berguedà > Any: 2004 Núm.: 83 Papers del Berguedà a Salamanca > Felipó Oriol
Papers del Berguedà a Salamanca

Ministerio de Justicia, Causa General, 1943. Editorial Akal, febrero de 2008.