Vil·la romana de can Riera / Can Ral / Pla d'en Ral i Camp de les Dones / Mas Tres Pins Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
Camí de can Riera, s/n, 08184, Palau-solità i Plegamans.
Camps de conreu a la riba dreta riera de Sentmenat, entre can Riera i el bosc de can Ral.

Coordenades:

41.58258
2.16005
429984
4603773
08156-124
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Romà
I aC-II dC
Dolent
Es desconeix l'estat de conservació global del jaciment, tot i que probablement és dolent.
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM (2015), nº 8.01. BCIL.
Sí, CC.AA.: 13957, 13958, 13959 i 13960.
Fàcil
Sense ús
Privada
Diversos propietaris
Virgínia Cepero González

Segons J. Estrada i L. Villaronga (vegeu bibliografia), en els terrenys de can Ral, la Plana d'en Ral i Camp de les Dones s'hi van trobar restes que pertanyen a una vil·la romana d'època imperial. La referència d'Estrada i Villaronga a aquest jaciment consta a una notícia de Vicenç Renom Costa: "Notes arqueològiques inèdites del Vallès Central".
Tanmateix, en construir-se un pou a la masia Tres Pins o Can Costa Nou, durant la dècada dels anys 60 del segle XX, la família Costajussà trobà restes de materials romans: ceràmica campaniana A, terra sigil·lada hispànica, sigil·lada clara A, una gerreta de comuna romana i conductes ceràmics d'un possible hipocaust. Tots aquests materials semblen correspondre a una vil·la romana d'època imperial. Els materials foren donats al Museu Parroquial de Palau-solità per la família Costajussà.
La gran proximitat existent entre el jaciment de la Plana d'en Ral-Camp de les Dones i els jaciments de Can Ral, la vil·la Romana de Can Riera, i Mas Tres Pins, juntament amb el fet que Estrada i Villaronga situen en els tres primers jaciments una vil·la romana d'època imperial i que l'últim també sembla correspondre, fa pensar que possiblement tot es tracti d'un únic jaciment.

Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

BARBERÀ, J. (1990) "Formació i desenvolupament de la cultura ibèrica al Vallès". Limes, revista d'arqueologia. Cerdanyola del Vallès: Col·lectiu de Recerques Arqueològiques de Cerdanyola.
CASAS, T; ENRICH, R.; FONT, X. (1988) Aproximació al coneixement del món rural romà al Vallès Occidental. Sabadell (inèdit).
ESTRADA, J. (1969) Vías y poblamientos romanos en el territorio del Área Metropolitana de Barcelona. Barcelona: Comisión de Urbanismo.
ESTRADA, J.; VILLARONGA, L. (1967) "La Lauro monetal y el hallazgo de Cànoves". Separata de la Revista Ampurias, vol. XXVIII. Barcelona: IPA.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2009) Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (Palau-solità i Plegamans).
ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.