Can Riera Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
Camí de can Riera, s/n, 08184, Palau-solità i Plegamans (direcció la Sagrera).
08156-24
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVI
Dolent
En estat ruïnós.
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2015, nº 3.23. BCIL.
Sí, IPA.: 27523.
Fàcil
Sense ús
Privada
0337301DG3003N0001ME
Joan Vicens Tarré/Michelle Bianco Barazarte

Masia en estat ruïnós, de planta rectangular, que constava probablement de planta baixa i una planta pis.
L'estructura és de murs portants de maçoneria de pedra de riera i, segurament, amb forjats d'entrebigat de fusta.
Actualment només es conserven parts d'alguns murs i elements de les façanes (portes i finestres).
La coberta es troba totalment enderrocada, només presenta un petit fragment amb la forma de la vessant de la teulada i el tipus de teula (àrab).
La masia data de dues èpoques ben diferenciades. La part dreta de la façana, que correspon al període més antic i la part esquerra.
La façana principal de la casa es troba constituïda per construccions diferents en quant a estructuració o disposició.
Les finestres de la façana de la part primitiva són de forma rectangular, emmarcades per carreus lleugerament treballats. La situada sobre la porta d'entrada ostenta un escut, amb un anagrama de Jesucrist i l'any 1575.
La porta és d'arc rodó de mig punt i adovellat. Davant de la façana hi ha un pou que antigament comunicava, per mitjà d'una finestra, amb la cuina, des d'on es podia treure l'aigua.

Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

En el fogatge de l'any 1470 consta Bernat Riera; i en el de l'any 1552 figura entre els noms de caps de casa el " d'en Riera ". El cognom es cita a la documentació al llarg dels segles XVIII i XIX.
A final del segle XIX, la propietat fou adquirida per en Francesc Feliu Bancells per divuit mil duros; la finca tenia una extensió de dues-centes quarteres, que equivalen a unes seixanta-sis hectàrees.

AA.DD. (1982) Gran Geografia Comarcal de Catalunya. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana.
BUSQUETS i MOLAS, E. (1970) Plegamans: una història de deu segles. Barcelona.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2009) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Palau-solità i Plegamans).
ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
ZORILLA i GINÉ, M. "Les masies (III). Can Riera". Qu4trepins. Quaderns de Cultura, 3. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.