Can Burguès Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
Polígon Industrial Can Burguès
A la riba dreta de la riera de Caldes. Arran de la carretera de Sabadell a Granollers (C-155).
08156-125
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Prehistòric
Edats dels Metalls
Antic
Ibèric
Romà
VIIaC-VdC
Dolent
El seu estat de conservació és indeterminat, tot i que és probable que sigui dolent.
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM (2015), nº 8.18. APA.
Sí, CC.AA.: 13956.
Fàcil
Sense ús
Privada
Diversos propietaris
Virgínia Cepero González

Segons J. Estrada i L. Villaronga, en els terrenys de can Burguès s'han trobat restes de ceràmica que pertanyen a l'època de ferro. La notícia d'aquest jaciment és de Vicenç Renom Costa: "notes arqueològiques inèdites del Vallès Central".
Segons Joaquim Marsal i Soler, quan es construí la tercera fàbrica del Polígon Industrial Can Burguès, l'any 2002, accedint des de Santa Magdalena, es varen descobrir restes d'un possible forn i una gran quantitat de tègules romanes.
Per la gran proximitat entre aquestes dues zones de troballes es creu que poden correspondre al mateix jaciment. Es desconeix el seu estat de conservació.

Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

Segons Josep Estrada, es tracta d'un jaciment que pertany a la cultura pre-ibèrica denominada hallstàttica (època del ferro).
Segons Joaquim Marsal i Soler quan es construí una de les fàbriques del Polígon Industrial can Burgués es varen descobrir restes d'un possible forn i una gran quanitat de tègules romanes.
Al mes d'octubre de l'any 2002, Joaquim Marsal Soler proporcionà informació sobre la localització exacta del lloc, data i circumstàncies de les troballes.

ESTRADA, J.; VILLARONGA, L. (1967) "La Lauro monetal y el hallazgo de Cànoves". Separata de la Revista Ampurias, vol. XXVIII. Barcelona: IPA.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2009) Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (Palau-solità i Plegamans).
ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
VENTURA, Ll. (1985) El Meu Poble. Caldes de Montbui: Caligraf.