Can Burguès Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
Ctra. C-155 Sabadell-Granollers, Km 6.7, 08184, Palau-solità i Plegamans.
08156-8
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
002204600DG30C0001LI
Joan Vicens Tarré/Michelle Bianco Barazarte

Masia de planta rectangular, que consta de planta baixa i dues plantes pis. Ha estat objecte de diverses obres i remodelacions, al llarg del temps, que han modificat la seva fesonimia original.
L'estructura de murs portants és de maçoneria (pedra) i forjats d'entrebigat de fusta.
La coberta és inclinada a dues vessants, de teula àrab, amb carener perpendicular a la façana principal, que es troba orientada a migdia.
La façana principal, que es troba arrebossada, presenta un portal rectangular, probablement modificat posteriorment, ja que devia tenir un arc rebaixat en el seu estat original. Les altres obertures són rectangulars i de diferents mides. Just a sobre hi ha un finestral rectangular.

Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº1.10.

ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de masies i cases rurals en sól no urbanitzable. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.