Can Boter Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
C. de Sant Lluís, 15, 08184, Palau-solità i Plegamans.
08156-7
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Regular
L'estructura original de la casa està desfigurada.
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM (2015), nº 6.02. EAD.
Sí, IPA: 32738.
Fàcil
Residencial
Privada
1843307DG3014S0001LO
Joan Vicens Tarré/Michelle Bianco Barazarte

Edifici de planta rectangular, que consta de planta baixa i pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga a dues vessants i el carener perpendicular a la façana principal.
Les façanes són de maçoneria de pedra de riu arrebossades.
La casa té dues portes oposades, situades a les seves dues façanes. Té una edificació adossada, de nova construcció.

Consta al Catàleg de béns a protegir, POUM (2015), com a EAD (Element Arquitectònic a Documentar): no subjecte a la seva protecció i conservació, però si fós objecte d'algún tipus d'intervenció urbanística s'hauria de realitzar una documentació completa.
Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2009) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Palau-solità i Plegamans).
ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.