Via Augusta Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
Terme municipal de Palau-solità i Plegamans
Travessa d'est a oest l'actual municipi de Palau-solità i Plegamans.
08156-126
Patrimoni immoble
Obra civil
Romà
IIIaC-V dC
Dolent
El seu traçat es troba gairebé totalment desfigurat.
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM (2015), nº 8.19. APA.
Sí, CC.AA.: 13961.
Fàcil
Sense ús
Privada
Diversos propietaris
virgínia Cepero González

La Via Augusta és una de les vies de comunicació romana més important, que unia Gades (Cadis) amb Roma passant per Catalunya, concretament pel Vallès. El seu traçat interior passava per l'actual terme municipal de Palau-solità i Plegamans, en el tram comprés entre Semproniana (Granollers) i Arraona (barri de la Salut de Sabadell).
Entre aquests dos punts, la via passava per Lliçà de Vall, creuava el camí de la Creu de Baduell (que anava de Mollet a Caldes de Montbui per la serra de Plegamans), seguia per can Molar, can Viola, arribava a Gallecs, travessava el camí de Mollet a Plegamans (a dalt de la serra) i descendia cap a la vall de la riera de Caldes justament a l'Hostal del Fum, on creuava la riera i la via s'enfilava a la serra pel lloc més practicable. En aquest punt es poden observar encara les restes, gairebé enterrades, del que sembla ser un antic forn de ceràmica i pels voltants es poden trobar fragments de ceràmica (la seva localització ha estat indicada per Joaquim Marsal i Soler).
Finalment la via, ja a dalt de la serra a ponent de la riera de Caldes, es trobava amb el camí carener de Mogoda a Sentmenat i seguia de dret cap a Polinyà. Avui dia aquest important testimoni arqueològic encara es pot seguir en molts trams. En aquest terme municipal també es situa una important cruïlla de camins romans, concretament en l'Hostal del Fum. Allà mateix i abans de travessar la riera de Caldes, la Via Augusta enllaçava amb la via interior que anava del municipi d'Aquae Calidae (Caldes de Montbui) fins a la colònia de Barcino, l'anomenat posteriorment Camí Ral o Reial. Molt a prop d'aquesta cruïlla hi havia, al nord, la important vil·la romana de Boada, i al sud una altra possible vil·la (Can Veire) i un altre hostal (Can Jornet).
L'estat de conservació de la Via Augusta en el municipi de Palau-solità i Plegamans és molt dolent; ja que en una bona part del sòl no urbanitzable s'han realitzat molts moviments de terra que han desfigurat la seva traça, i pràcticament la resta del traçat es troba en sòl urbà (polígon industrial), amb l'edificació i la urbanització totalment consolidada.
Ha estat objecte de diverses intervencions arqueològiques: una l'any 2002, dues l'any 2009 i una l'any 2012.

Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

AULADELL MARQUÈS, J. (1995) Uns primers colons romans a Boada Vell. Palau-solità i Plegamans. Qu4trepins, Quaderns de Cultura.
CASTELLS MANENT, T. (1997) La via Augusta al Vallès Central. Palau-solità i Plegamans. Qu4trepins, Quaderns de Cultura.
CASTELLVÍ, G.; COMPS, J.P.; KORTABA, J.; PEZIN, A. (1987) "Voies romaines du Rhône à l'Ebre: Via Domitia et Via Augusta". Documents d'Archéologie Française. París: Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme.
ESTRADA GARRIGA, J. (1961) "Can Mulà, de Gallecs (Mollet del Vallès)". Butlletí Agrupació Excursionista de Granollers. Granollers: Agrupació Excursionista de Granollers.
ESTRADA, J. (1969) Vías y poblamientos romanos en el territorio del Área Metropolitana de Barcelona. Barcelona: Comisión de Urbanismo.MAYER, M.; RODÀ, I. (1984) La romanització del Vallès segons l'epigrafia. Sabadell: Museu d'Història de Sabadell.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2009) Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (Palau-solità i Plegamans).
MORET PUJOL, L. (2009) Memòria científica. Intervenció arqueològica preventiva a la finca situada a la Parcel·la 7, Polígon 9 de Palau-Solità i Plegamans. Jaciment de la Via Augusta-Camí Ral de Sabadell. Barcelona: Servei d'Arqueologia i Paleontologia.
MIRÓ, C.; FOLCH, J.; MENÉNDEZ, F.X. (1987) "El procés de romanització al curs mig de la riera de Caldes (Vallès Occidental), estat de la qüestió". Actes de les I Jornades Internacionals d'Arqueologia romana. Granollers.
MUÑOZ, V. (2013) Memòria d'intervenció arqueològica. Riera de Caldes II - Sector Serveis. Palau-Solità i Plegamans. (Vallès Occidental). Barcelona: Servei d'Arqueologia i Paleontologia.
PALLÍ AGUILERA, F. (1985) La Vía Augusta en Cataluña. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.
PARDO, J. "Transformació del paisatge i organització del poblament en època romana al Vallès Oriental". Limes. 0.
ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
SAURA, P. (1986) "Primeres dades sobre el poblament romà de Santa Perpètua de Mogoda". Estudios de la Antigüedad, 3. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.