Can Periquet Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
Av. Catalunya, 68-70, 08184, Palau-solità i Plegamans.
A l'entorn de can Periquet.
08156-127
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Romà
I aC-II dC
Dolent
El seu estat de conservació és indeterminat, tot i que és probable que sigui dolent.
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM (2015), nº 8.20. APA.
Sí, CC.AA.: 13963.
Fàcil
Sense ús
Privada
1929205DG3012N0001KD
Virgínia Cepero González

Segons Josep Estrada i Leandre Villaronga, en els terrenys de can Periquet es van trobar restes romanes d'època imperial, possiblement corresponents a una vil·la. La referència d'Estrada i Villaronga a aquest jaciment consta a una notícia de Vicenç Renom Costa "notes arqueològiques inèdites del Vallès Central".

Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

ESTRADA, J. (1969) Vías y poblamientos romanos en el territorio del Área Metropolitana de Barcelona. Barcelona: Comisión de Urbanismo.
ESTRADA, J.; VILLARONGA, L. (1967) "La Lauro monetal y el hallazgo de Cànoves". Separata de la Revista Ampurias, vol. XXVIII. Barcelona: IPA.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2009) Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (Palau-solità i Plegamans).
ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.