Can Figueres, a prop de can Torrents Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
Can Torrents
Als camps de conreu a l'entorn de can Figueres, a les proximitats de can Torrents.
08156-128
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Romà
IIIaC-V dC
Dolent
El seu estat de conservació és indeterminat, tot i que és probable que sigui dolent.
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM (2015), nº 8.21. APA.
Sí, CC.AA.: 13964.
Fàcil
Sense ús
Privada
Diversos propietaris
Virgínia Cepero González

Es tracta d'un jaciment arqueològic del que es té coneixement per la troballa de materials arqueològics en aquest indret. Llaurant els camps de conreu de la masia can Figueres, situats a prop dels terrenys de can Torrents, Benet Sagués trobà dues gerretes romanes d'ofrena o enterrament, tanmateix no es localitzaren restes humanes ni cap tipus d'element atribuïble a un lloc d'enterrament. Es desconeix la data de la troballa. Els materials foren donats per Benet Sagués al Museu Parroquial de Palau-solità.
Tanmateix, segons Estrada i Villaronga, en els terrenys de can Figueres s'hi van trobar restes indeterminades d'època romana. La notícia d'aquest jaciment es troba recollida pel mateix autor a "Notes arqueològiques inèdites del Vallès Occidental". Aquesta zona es troba entre el punt quilomètric 7+600 i 8+100 de la variant de la carretera C-59, i inclou els camps d'ambdós laterals de la traça de la variant i el turó "Els Torrents".
Al llarg dels últims anys, especialment en aquest turó i als camps circumdants, s'ha anat documentant de manera superficial material d'època ibèrica i romana (gerretes d'ofrena, ceràmica ibèrica, ceràmica sigil·lada, etc.), que indicaria l'existència a la zona d'un possible assentament d'aquests període.

El material procedent d'aquest jaciment es troba al Museu Parroquial de Palau-solità i Plegamans.
Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

BARBERÀ, J. (1990) "Formació i desenvolupament de la cultura ibèrica al Vallès". Limes, revista d'arqueologia. Cerdanyola del Vallès: Col·lectiu de Recerques Arqueològiques de Cerdanyola.
CASAS, T; ENRICH, R.; FONT, X. (1988) Aproximació al coneixement del món rural romà al Vallès Occidental. Sabadell (inèdit).
ESTRADA, J. (1969) Vías y poblamientos romanos en el territorio del Área Metropolitana de Barcelona. Barcelona: Comisión de Urbanismo.
ESTRADA, J.; VILLARONGA, L. (1967) "La Lauro monetal y el hallazgo de Cànoves". Separata de la Revista Ampurias, vol. XXVIII. Barcelona: IPA.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2009) Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (Palau-solità i Plegamans).
ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
VENTURA, Ll. (1988) El Meu Poble. Moià: Calígraf.