Barri de can Falguera Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
Can Falguera
Terrenys situats a l'entorn de la masia can Falguera.
08156-129
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Edats dels Metalls
Antic
Ibèric
s.VII-I aC
Dolent
El seu estat de conservació és indeterminat, tot i que és probable que sigui dolent.
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM (2015), nº 8.22. APA.
Sí, CC.AA.: 13966.
Fàcil
Sense ús
Privada
Diversos propietaris
Virgínia Cepero González

Es tracta de troballes de materials arqueològics a l'entorn de can Falguera. Segons Joaquim Marsal i Soler, pel volts de la dècada dels anys 60 del segle XX, en començar a edificar-se els terrenys ubicats en la part posterior de la masia (en l'actualitat barri de can Falguera), es varen trobar fragments de ceràmica ibèrica pintada.
El jaciment es troba en una zona urbana totalment consolidada, amb la urbanització feta i amb les parcel·les edificades; i per tant, sembla lògic que en l'actualitat es trobi pràcticament destruït o en molt mal estat de conservació.
Per altra banda, el propi edifici de la masia de can Falguera, situat enmig de les parcel·les edificades de la barriada de can Falguera i envoltat d'espai verd, constitueix per sí mateix un espai d'expectativa arqueològica pel fet de tractar-se d'un antic mas ja existent en època medieval i que pot oferir restes arqueològiques en el seu subsòl i en el seu entorn immediat.

Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

BARBERÀ, J. (1990) "Formació i desenvolupament de la cultura ibèrica al Vallès". Limes, revista d'arqueologia. Cerdanyola del Vallès: Col·lectiu de Recerques Arqueològiques de Cerdanyola.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2009) Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (Palau-solità i Plegamans).
ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2014) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.