Can Periquet (cal Sastre) Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
Av. Catalunya, 68-70, 08184, Palau-solità i Plegamans.
08156-110
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
1898
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2015, nº 6.16. EAD.
Fàcil
Residencial
Privada
1931902DG3013S0001FG / 1931902DG3013S0001TG
Virgínia Cepero González

Es tracta d'una casa formada per un edifici principal i diversos cossos annexos. L'edifici principal és de planta rectangular, i consta de planta baixa i dos pisos. La coberta és de teula àrab, a dues vessants, i el carener paral·lel a la façana principal.
Els murs són de paredat comú, arrebossats i pintats.
El conjunt de can Periquet té un cert interès històric, ja que forma part de la memòria de Palau.

Consta al Catàleg de béns a protegir, POUM (2015), com a EAD (Element Arquitectònic a Documentar): no subjecte a la seva protecció i conservació, però si fós objecte d'algún tipus d'intervenció urbanística s'hauria de realitzar una documentació completa.
Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.