Can Barral Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
C. del Camí Ral, 294, 08184, Palau-solità i Plegamans.

Coordenades:

41.59466
2.17869
431551
4605099
08156-111
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM (2015), nº 6.17. EAD.
Fàcil
Residencial
Privada
1653705DG3015S0001XE / 1653705DG3015S0001IE / 1653705DG3015S0002OR
Virgínia Cepero González

Edifici de planta rectangular, que consta de planta baixa i dues plantes pis. La coberta és a dues vessants, de teula ceràmica aràbiga i el carener paral·lel a la façana principal, que es troba orientada a migdia.
Els murs són de paredat comú i arrebossats, a excepció de la façana principal, que és d'obra vista.

Consta al Catàleg de béns a protegir, POUM (2015), com a EAD (Element Arquitectònic a Documentar): no subjecte a la seva protecció i conservació, però si fós objecte d'algún tipus d'intervenció urbanística s'hauria de realitzar una documentació completa.
Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.