Can Cinto Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
C. de Sant Oleguer, s/n, 08184, Palau-solità i Plegamans (intersecció c. de Montjuïc).
08156-112
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM (2015), nº 6.18. EAD.
Fàcil
Residencial
Privada
08155A012000120000PO / 08155A01209506
Virgínia Cepero González

Masia de planta rectangular, que consta de planta baixa, una planta pis i golfes. La coberta és a dues vessants, de teula àrab, i el carener perpendicular a la façana principal, que es troba orientada a migdia.
Els murs de façana són de paredat comú, arrebossats.

Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº1.11.
Consta al Catàleg de béns a protegir, POUM (2015), com a EAD (Element Arquitectònic a Documentar): no subjecte a la seva protecció i conservació, però si fós objecte d'algún tipus d'intervenció urbanística s'hauria de realitzar una documentació completa.
Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de masies i cases rurals en sól no urbanitzable. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.