Can Joan (pallissa de can Cortès) Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
C. del Camí Reial, 61, 08184, Palau-solità i Plegamans.
08156-113
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVI-XVII
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2015, nº 6.19. EAD.
Fàcil
Productiu
Privada
1641606DG3014S0001TO
Virgínia Cepero González

Edifici de planta rectangular, que consta de planta baixa i golfes. És l'antiga pallissa de can Cortès, reconvertida posteriorment en un restaurant.
La coberta és de teula àrab a dues vessants i el carener perpendicular a la façana principal, que es troba orientada a migdia.
Els murs de façana són de paredat comú, arrebossats.
Aquest edifici ha estat objecte de diverses obres de remodelació i ampliació, al llarg del temps, que han modificat totalment el seu aspecte original.

Consta al Catàleg de béns a protegir, POUM (2015), com a EAD (Element Arquitectònic a Documentar): no subjecte a la seva protecció i conservació, però si fós objecte d'algún tipus d'intervenció urbanística s'hauria de realitzar una documentació completa.
Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.