La Química (fàbrica tèxtil les Pinyotes) Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
Av. de Catalunya, 310, 08184 Palau-solità i Plegamans.
08156-114
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM (2015), nº 6.20. EAD.
Fàcil
Estructural
Privada
1534305DG3013S0001KG
Virgínia Cepero González

Nau industrial de planta rectangular. La coberta és de teula àrab a dues vessants, perpendicular a la façana principal, que es troba orientada a ponent. Els murs de façana són de paredat comú, arrebossats.
Aquest edifici industrial no destaca pel seu gran valor arquitectònic i artístic, sinó pel seu interès històric, formant part de la cultura del municipi. És un testimoni representatiu de l'arquitectura industrial, on es mostren els sistemes constructius i materials utilitzats a l'època.

Consta al Catàleg de béns a protegir, POUM (2015), com a EAD (Element Arquitectònic a Documentar): no subjecte a la seva protecció i conservació, però si fós objecte d'algún tipus d'intervenció urbanística s'hauria de realitzar una documentació completa.
Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.