La Torreta Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
C. Puighebreuada, 2, 08184 Palau-solità i Plegamans.
08156-115
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
1920
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM (2015), nº 6.21. EAD.
Fàcil
Sense ús
Privada
0443710DG3004S0001IT
Virgínia Cepero González

Petit edifici de planta rectangular, d'una sola planta, amb coberta plana. Els murs de façana són de maó, arrebossats.
Aquesta casa no destaca pel seu gran valor arquitectònic i artístic, sinó pel seu interès històric, formant part de la cultura del municipi. És un testimoni representatiu de l'arquitectura d'una època, i una mostra dels sistemes constructius, dels materials utilitzats, i d'una tipologia determinada.

Consta al Catàleg de béns a protegir, POUM (2015), com a EAD (Element Arquitectònic a Documentar): no subjecte a la seva protecció i conservació, però si fós objecte d'algún tipus d'intervenció urbanística s'hauria de realitzar una documentació completa.
Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.