Casa Cebado Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
C. de Bartomeu Soler, 27, 08184, Palau-solità i Plegamans.
08156-116
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
1928
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM (2015), nº 6.22.EAD.
Fàcil
Residencial
Privada
1555209DG3015N0001PK
Virgínia Cepero González

Petit edifici modernista, de planta rectangular, que consta d'una sola planta. La coberta és de teula àrab, a dues vessants, i el carener paral·lel a la façana principal, que es troba orientada a migdia.
Els murs de façana són de paredat comú, arrebossats i pintats.
Destaca per ser un tipus de construcció d'una època determinada, com a mostra tipològica i com a realitat històrica.

Consta al Catàleg de béns a protegir, POUM (2015), com a EAD (Element Arquitectònic a Documentar): no subjecte a la seva protecció i conservació, però si fós objecte d'algún tipus d'intervenció urbanística s'hauria de realitzar una documentació completa.
Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.