Can Ceferí Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
C. de l'Arquitecte Falguera, 26, 08184, Palau-solità i Plegamans.
08156-117
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM (2015), nº 6.23. EAD.
Fàcil
Residencial
Privada
1452504DG3015S0001HE
Virgínia Cepero González

Edifici cantoner, de planta rectangular, que consta de planta baixa, una planta pis i golfes. La coberta és de teula àrab, a dues vessants, i el carener perpendicular a la façana principal, que es troba orientada a migdia.
Les obertures són rectangulars, de disposició irregular.
Els murs de façana són de paredat comú, arrebossats.
Aquesta antiga masia, reconvertida actualment en habitatge i restaurant, no destaca pel seu gran valor arquitectònic i artístic, sinó pel seu interès històric, formant part de la cultura del municipi. És un testimoni representatiu de l'arquitectura d'una època, i una mostra dels sistemes constructius, dels materials utilitzats, i d'una tipologia determinada.

Consta al Catàleg de béns a protegir, POUM (2015), com a EAD (Element Arquitectònic a Documentar): no subjecte a la seva protecció i conservació, però si fós objecte d'algún tipus d'intervenció urbanística s'hauria de realitzar una documentació completa.
Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.