Can Clapés Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
C. de la Plana, 19, 08184, Palau-solità i Plegamans.
08156-118
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
1820
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM (2015), nº 6.24. EAD.
Fàcil
Residencial
Privada
0540811DG3004S0001ZT
Virgínia Cepero González

Petita masia amb barri tancat. És de planta rectangular i consta de planta baixa i una planta pis. La coberta és de teula àrab, a dues vessants, i el carener perpendicular a la façana principal, que es troba orientada a migdia.
Les obertures són rectangulars, de disposició regular.
Els murs de façana són de paredat comú, arrebossats.
Aquesta antiga masia, reconvertida actualment en habitatge i restaurant, no destaca pel seu gran valor arquitectònic i artístic, sinó pel seu interès històric, formant part de la cultura del municipi. És un testimoni representatiu de l'arquitectura d'una època, i una mostra dels sistemes constructius i dels materials emprats.

Consta al Catàleg de béns a protegir, POUM (2015), com a EAD (Element Arquitectònic a Documentar): no subjecte a la seva protecció i conservació, però si fós objecte d'algún tipus d'intervenció urbanística s'hauria de realitzar una documentació completa.
Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.