Vilaseïna Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Esteve de Granollers
  A 1050 metres per camí rural de la carretera C-17, punt quilomètric 66'100

  Coordenades:

  41.98052
  2.2446
  437420
  4647889
  08100-142
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  XVIII-XIX
  Dolent
  Una part de la teulada es troba aterrada i els murs de tàpia presenten esquerdes.
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  Ref.Cad: 08099A01000020
  Jordi Compte

  Vilaseïna es troba situada al sud-est del mas Sant Pau i a l'est dels Felius i la carretera C-17, als peus del petit serrat de Sant Pau.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa i primer pis, un volum adossat a l'oest i diverses estructures adossades al voltant, la major part de les quals en runes. Està bastida amb murs de tàpia, amb parts de maçoneria de pedra a la base i les cantonades. En algunes parts queden restes d'arrebossat. La teulada, parcialment aterrada, és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
  La façana principal, orientada al sud, forma un queixal a causa del volum adossat a l'oest. A nivell de planta baixa hi ha un portal emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta i una finestra, i al primer pis dues finestres, una de les quals emmarcada amb monòlits de pedra treballada.
  Les tres façanes restants contenen diverses estructures adossades, la majoria aterrades i algunes finestres emmarcades amb obra vista. Les cantonades de l'edifici a l'extrem nord són d'obra vista.

  Vilaseïna es troba documentada l'any 992, quan Sunifred, Guindeberga i Bonfil van vendre a Recosind un alou format per cases i terres a l'apèndix del castell de Gurb, a la vil·la de Sesnan. L'any 1324 conta com a mas depenent de la jurisdicció eclesiàstica del monestir de Sant Pere de Caserres. Es torna a trobar documentat en els llistats de cases que pagaven talla a la parròquia de Sant Andreu de Gurb dels anys 1656, 1661, 1719 i 1738.

  AADD (2002). Gurb. Un poble arrelat a la terra. Edicions Àlber.
  ORDEIG MATA, Ramon (1982). "Villae, viae i stratae d'osona, testimonis de l'antiguitat a l'època medieval". dins revista Ausa, vol X. 1982.