Casa de Dalt del Rossell Gurb

Osona
Parròquia de Sant Esteve de Granollers
A 200 metres per pista asfaltada de la carretera B-522, punt quilomètric 5'300.

Coordenades:

41.98283
2.27538
439972
4648124
08100-141
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX
Bo
Legal
Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
Fàcil
Residencial
Privada
Ref.Cad: 001627I00DG44G
Jordi Compte

La Casa de Dalt del Rossell es troba situada uns metres a l'oest del Rossell, tot i que en un pla ubicat en un nivell·lleugerament superior.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes, bastit amb murs arrebossats de maçoneria de pedra i parts de tàpia i amb cantonades delimitades amb carreus treballats. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
La façana principal, orientada a l'est, conté a nivell de planta baixa dues finestres emmarcades amb maó i llinda de fusta i un portal emmarcat amb pedra bisellada amb la data de 1814 inscrita a la llinda amb una creu, l'anagrama IHS i el símbol dels tres claus que representen la Crucifixió de Crist intercalat. Al primer pis hi ha tres finestres, una de les quals emmarcada amb maó i llinda de fusta, i a les golfes una finestra.
La façana sud conté set finestres, sense elements originals en les obertures. A l'esquerra hi ha una estructura adossada bastida amb murs de maçoneria de pedra que conté una porta emmarcada amb pedra treballada i llinda de fusta.
La façana oest conté quatre finestres emmarcades amb maó i llinda de fusta.
La façana nord es troba dominada per una estructura adossada amb dos portals emmarcats amb pedra treballada i llinda de fusta delimitant un estret pati. Al fons del pati s'observa una part de la façana del volum principal, amb una finestra emmarcada amb maó i llinda de fusta i la data de 1639 amb una creu intercalada inscrits en un dels carreus que formen la cantonada nord-oest.