El Rossell Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Esteve de Granollers
  A 200 metres per pista asfaltada de la carretera B-522, punt quilomètric 5'300.

  Coordenades:

  41.98291
  2.27587
  440013
  4648132
  08100-140
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  XVIII-XX
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Sí, IPA
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 001627200DG44G
  Jordi Compte

  El Rossell es troba situada en un pla lleugerament elevat a l'oest de la carretera B-522, a l'oest del serrat de l'Horta, prop del·límit nord del terme municipal.
  Es tracta d'una masia de grans dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes amb diversos cossos adossats. Està bastida amb murs arrebossats de maçoneria de pedra i parts de tàpia, amb cantonades delimitades amb carreus treballats. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior i conté una petita torre que dóna llum a una escala interior.
  La façana principal, orientada al sud es troba dominada per un cos adossat modernament que forma un porxo a la planta baixa i una galeria al primer pis. El porxo està format per tres obertures d'arc rebaixat emmarcades amb obra vista, la central amb brancals de pedra bisellada, que donen accés a un espai cobert amb volta al fons del qual hi ha un portal d'arc rebaixat emmarcat amb pedra bisellada. Al primer pis hi ha una galeria formada per cinc obertures d'arc de mig punt geminat amb elements decoratius suspesos enlloc dels pilars interiors, i a les golfes cinc obertures ovalades. A la part esquerra de la façana hi ha una porta emmarcada amb pedra bisellada a nivell de primer pis.
  La façana est conté a nivell de planta baixa cinc finestres petites emmarcades amb monòlits de pedra treballada. Al primer pis hi ha quatre balcons i tres finestres emmarcats amb pedra bisellada. A les golfes hi ha quatre finestres emmarcades amb pedra bisellada, dues de les quals amb ampit motllurat, i just sota teulada una finestra més.
  La façana nord té una part de mur de tàpia a l'esquerra on únicament hi ha una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada i la resta de mur de càrrega bastit amb maçoneria de còdols. En aquesta part i a nivell de planta baixa hi ha cinc finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada. Al primer pis hi ha dues finestres, una balconera, i un balcó emmarcats amb pedra bisellada i a les golfes tres finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada.
  La façana oest té un cos adossat que sobresurt al centre de la façana i correspon a un oratori, bastit amb murs de maçoneria de pedra i cantonades delimitades amb obra vista. Pròpiament a la façana i a l'esquerra de l'estructura hi ha una finestra emmarcada amb maó a nivell de planta baixa i quatre finestres emmarcades amb pedra bisellada, dues al primer pis i dues a les golfes i una reformada com a porta. A la dreta hi ha una porta i una finestra emmarcats amb pedra bisellada a la planta baixa i tres finestres emmarcades amb pedra bisellada al primer pis, dues de les quals balconeres.
  A l'oest i al sud de la masia hi ha diverses estructures, algunes bastides amb murs de maçoneria de pedra i la major part reformades. Entre aquestes hi ha un hort tancat, amb un dipòsit de planta circular bastit amb murs de maçoneria de pedra i un accés emmarcat amb pedra bisellada i la data de 1717 inscrita a la llinda.

  El Rossell es troba documentada, segons mossèn Pladelasala, des del segle XII, esmentada com a mas d'Arnau Rossell. També apareix en un document de compra de 1211 i l'any 1360 formant part de la parròquia de Sant Esteve de Granollers.

  GINEBRA MOLINS, Rafel (2005). "Els focs de jurisdicció eclesiàstica i el procés de recaptació del fogatge a Osona el 1360" dins Ausa, vol XXII. 2005.
  PLADELASALA, Ramon (1955). "Granollers de la Plana". Dins revista Ausa, vol II. 1955.