El Ricart Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Esteve de Granollers
  A 400 metres per camí rural de la carretera B-522 , punt quilomètric 2'250

  Coordenades:

  41.95532
  2.26786
  439323
  4645075
  08100-139
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  XX
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  Ref.Cad: 08099A00400032
  Jordi Compte

  El Ricart es troba situat en un pla entre camps de conreu a l'est de la carretera B-522 i de l'Hostal de la Cabra, prop del·límit amb el terme municipal de Vic.
  Es tracta d'una masia de grans dimensions formada per un volum principal de planta baixa, dos pisos i golfes amb cossos adossats a banda i banda i un volum ubicat uns metres a l'oest. Està bastida amb murs de tàpia arrebossats, amb parts de maçoneria de pedra a la base i les cantonades, que exteriorment estan esgrafiades imitant carreus treballats, esgrafiat que es repeteix emmarcant les obertures de la façana principal. La teulada és de quatre vessants amb una petita torre quadrada amb una balconada que sobresurt al centre de la teulada donant llum a l'interior.
  La façana principal, orientada al sud, conté a nivell de planta baixa un portal d'arc de mig punt adovellat amb pedra bisellada, amb les dates de 1909 i 1911 inscrites a la clau junt amb les inicials Ll. C., i dues finestres. Al primer pis hi ha tres balcons amb base de pedra motllurada, el central dels quals emmarcat amb pedra motllurada. Al primer pis hi ha una obertura central d'arc rebaixat a mode d'eixida i dues finestres, i a les golfes, tres finestres ovalades. A cada costat de la façana hi ha un cos adossat que forma una llarga eixida a nivell de primer pis, tot i que en aquesta façana només conté una obertura d'arc rebaixat a cada un dels cossos.
  La façana est es troba dominada pel cos adossat que conté una eixida al primer pis formada per cinc obertures d'arc rebaixat. Per sobre, en el nivell de golfes del volum principal hi ha tres obertures ovalades.
  La façana nord conté un cos adossat de planta semicircular que correspon a la cisterna i nombroses obertures sense elements destacables en l'emmarcament. A l'esquerra hi ha el cos adossat a l'est amb una obertura d'arc rebaixat de l'eixida que també s'estén a les façanes est i sud.
  La façana oest es troba dominada per diversos cossos adossats als nivells de planta baixa i primer pis. Per sobre, a nivell de golfes del volum principal hi ha tres obertures ovalades amb emmarcament esgrafiat.

  El Ricart es troba documentada al voltant de l'any 1415, en un llistat de cases de la parròquia de Sant Andreu de Gurb i en el fogatge de 1553.

  AADD (2002). Gurb. Un poble arrelat a la terra. Edicions Àlber.
  IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.