Roca de Gurri Gurb

Osona
Parròquia de Sant Esteve de Granollers
A 1150 metres per camí rural de la carretera C-153, punt quilomètric 3'900

Coordenades:

41.96797
2.2846
440722
4646467
08100-138
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVII-XIX
Bo
Legal
Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
Fàcil
Residencial
Privada
Ref.Cad: 000628600DG44E
Jordi Compte

La Roca de Gurri es troba situada en un pla entre camps de conreu a l'est del riu Gurri i escassos metres al nord del Vidal.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes, un volum d'un nivell menys adossat al nord i diverses estructures al voltant. Està bastida amb murs arrebossats, de maçoneria de pedra amb cantonades delimitades amb carreus treballats a la meitat inferior i de tàpia a la superior. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
La façana principal, orientada a l'oest, conté un volum de menor alçada adossat a l'esquerra. Pròpiament a la façana i a nivell de planta baixa hi ha una finestra i un portal emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta. Al primer pis hi ha quatre finestres, una de les quals emmarcada amb pedra bisellada i a les golfes, dues finestres més. A la dreta hi ha adossada una estructura que ocupa l'espai entre la masia i el Vidal, situat escassos metres al sud.
La façana sud es troba dominada a nivell de planta baixa per l'estructura adossada, bastida amb murs de maçoneria de pedra i amb cantonades i obertures emmarcades amb obra vista. Per sobre, a nivell de golfes del volum principal hi ha una finestra amb llinda de fusta.
La façana est conté a nivell de planta baixa una porta emmarcada amb pedra treballada i llinda de fusta i dues finestres, una de les quals emmarcada amb monòlits de pedra treballada. Al primer pis hi ha quatre finestres, una de les quals emmarcada amb pedra bisellada, i a les golfes, una finestra. A la dreta hi ha el volum adossat, que en aquesta façana conté un portal d'arc rebaixat emmarcat amb obra vista i tapiat a la planta baixa i una eixida al primer pis amb pilar cantoner d'obra vista.
La façana nord mostra una estructura adossada en primer pla, bastida amb murs de maçoneria de pedra i teulada d'una vessant, i els dos volums que formen la masia, sense obertures en aquesta part.

La Roca de Gurri es troba documentada en el fogatge de 1497 com a Rocha i en altres documents del segle XV com a Roca de Golomers.

IGLÉSIES, Josep (1992). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Dalmau.
PLADELASALA, Ramon (1955). "Granollers de la Plana". Dins revista Ausa, vol II. 1955.