Vilanova Castellterçol

Moianès
La Serreta (Vilanova)
A la Serreta, a tocar del GR-177.
669 m

Coordenades:

41.75931
2.07858
423403
4623463
08064-234
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVII-XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08063A014000060000KS
Virgínia Cepero González

Masia de planta rectangular que consta de soterrani, planta baixa i pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants, i el carener paral·lel a la façana principal, que es troba orientada al sud-est.
El portal d'entrada és d'arc de mig punt, amb dovelles de pedra treballada. Les obertures son de disposició regular, també de pedra treballada.
El parament dels murs és fet de pedra lligada amb morter de calç i es troba, en part, arrebossat.
A la part posterior hi ha una lliça i un cobert, i al nord-est, unes corts.

SANTANDREU, M.; MOSEGUÍ, J. (2019). Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat [Inèdit].