La Codina Castellterçol

Moianès
La Codina
A poca distància al nord-oest del nucli urbà, a tocar del GR-177.
708 m

Coordenades:

41.75648
2.10051
425223
4623130
08064-235
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08063A017000400000KW
Virgínia Cepero González

Masia de planta rectangular que consta de soterrani, planta baixa i una planta pis. Presenta diversos cossos adossats.
La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants, i el carener perpendicular a la façana principal, que es troba orientada a ponent.
El portal és adovellat i es troba mutilat pel cos annex. Les obertures són de disposició irregular, majoritàriament de pedra treballada, però també amb llinda de fusta o amb maó. A la façana de migdia en destaca una finestra gòtica.
Els murs de façana són de maçoneria, de pedra lligada amb morter de calç, majoritàriament arrebossats, però també hi ha zones d'obra vista.

SANTANDREU, M.; MOSEGUÍ, J. (2019). Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat [Inèdit].