L'Olleret Castellterçol

Moianès
Serra de l'Olleret
Al límit de terme amb Granera.
682 m

Coordenades:

41.74923
2.05147
421137
4622369
08064-236
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XVIII
Dolent
En estat ruïnós.
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
08063A015000090000KI
Virgínia Cepero González

Masia en ruïnes de planta rectangular. Constava de planta baixa i una planta pis. La coberta, que era de teula ceràmica aràbiga, és a dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal, que es troba orientada a migdia. Els murs de façana es conserven fins a l'alçada del carener, a la façana de migdia; la resta no conserven l'alçada original.
La tècnica constructiva es basa en pedres d'origen local, de dimensions variables, disposades en filades irregulars, lligades amb morter de calç.
Les obertures són petites, rectangulars i de pedra sense carejar.
Es conserva el forn i una tina.

Masia situada a la Serra de l'Olleret, a tocar del límit de terme amb Granera.

SANTANDREU, M.; MOSEGUÍ, J. (2019). Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat [Inèdit].