Sepultura de l'Ollerich Castellterçol

Moianès
L'Olleret
A l'entorn del mas de l'Olleret, al límit del terme municipal amb Granera.
682 m

Coordenades:

41.74943
2.05162
421150
4622391
08064-116
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Medieval
IX-XV
Dolent
El seu estat de conservació és desconegut, tot i que és probable que sigui dolent.
Inexistent
Sí, CC.AA.: 22014.
Difícil
Sense ús
Privada
08063A015000090000KI
Virgínia Cepero González

Es tracta d'un jaciment arqueològic del que es coneixen únicament dades molt imprecises i no existeix cap descripció de l'indret on es troba.
Segons la Carta arqueològica de l'any 1945, en un lloc anomenat Ollerich del terme de Granera s'hi va trobar ceràmica ibèrica, i al Museu de Vic s'hi conserva material d'una sepultura de l'Ollerich de Granera.
L'única dada precisa és l'existència d'un mas enderrocat anomenat l'Ollerich al límit dels termes municipals de Granera i Castellterçol, segons consta a un mapa de minutes de l'any 1914 i Olleret, segons la planimetria de l'ICGC actual-.
Segons informacions orals recollides l'any 2017, amb motiu de la revisió de la Carta Arqueològica, a l'entorn del mas Ollerich es troba la sepultura.

ALMAGRO, M.; SERRA RÀFOLS, J.; COLOMINAS, J. (1945) Carta Arqueológica de España. Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2016) Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (Castellterçol).