Jaciment paleontològic de can Vilet Castellterçol

Moianès
Can Vilet
A 2,2 km al nord-oest del poble de Castellterçol.
719 m

Coordenades:

41.75315
2.09536
424791
4622765
08064-117
Patrimoni natural
Zona d'interès
Cenozoic
Regular
Cobert per vegetació, però aflora en alguns marges.
Inexistent
Sí, CC.AA.: 13165.
Fàcil
Altres
Privada
08063A014000020000KX
Virgínia Cepero González

Es tracta d'un jaciment marí costaner amb presència d'abundant contingut fòssil (bivalves, equinoderms i diversos microfòssils), emplaçat a les proximitats de la masia de can Vilet.
Esta constituït per gresos, lutites i conglomerats grises o groguenques dins de els gresos de Centelles, disposats en seqüències ordenades per la mida del gra; a la base es troba la formació Igualada.
La seva cronologia és Bartonià superior (Paleocè).
L'associació faunística del jaciment és: -Bivalves: Chlamys biarritzensis; -Equinoïdeus: Clypeaster calzadai, Teichaster poritoides, Stylocoenia taurinensis, Harpoctocarcinus punctulatus.

Al Museu de Geologia del Seminari de Barcelona es custodien diversos materials procedents del jaciment.
Les fotografies corresponen a les proximitats de can Vilet degut a que l'accés és tancat.

CALZADA, S; URQUIOLA, M. (1992) “Catálogo de los holotipos conservados en el Museo Geológico del Seminario de Barcelona” Trabajos del Museo Geológico del Seminario de Barcelona, 223. Barcelona: Museo Geológico del Seminario, p. 99.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2016) Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).