Materials de Castellterçol al Museu d'Arqueologia de Catalunya Castellterçol

Moianès
Museu d'Arqueologia de Catalunya. Passeig de Santa Madrona, 39 - 41, 08038, Barcelona.
724 m

Coordenades:

41.75134
2.12052
426880
4622542
08064-118
Patrimoni moble
Col·lecció
Medieval
X-XII
Bo
Legal i física
BCIN moble pel Decret 474/1962 de museus.
Obert
Cultural
Pública
Generalitat de Catalunya. Museu d'Arqueologia de Catalunya
Virgínia Cepero González

Al Museu d'Arqueologia de Catalunya es custodien materials que provenen del terme municipal de Castellterçol, que corresponen als trobats durant els treballs arqueològics realitzats al collet del mas Clamí.
La relació de materials és la següent:
- Atuell, dolmen del mas Clamí, -2200 / -1800 (nº registre: MAC BCN-016256).
- Atuell, dolmen del mas Clamí, -2200 / -1800 (nº registre: MAC BCN-016257).
- Atuell, dolmen del mas Clamí, -2200 / -1800 (nº registre: MAC BCN-016258).
- Atuell, dolmen del mas Clamí, -2200 / -1800 (nº registre: MAC BCN-016259).
- Atuell, dolmen del mas Clamí, -2200 / -1800 (nº registre: MAC BCN-016260).
- Atuell, dolmen del mas Clamí, -2200 / -1800 (nº registre: MAC BCN-047937).

Informacions facilitades per Núria Molist (Museu d'Arqueologia de Catalunya).
Aquesta col·lecció és considerada BCIN pel Decret 474/1962, de l'1 de març, per el que determinats museus (i els seus fons) són declarats monuments historico-artístics.