Dolmen del mas Clamí Castellterçol

Moianès
Serrat del Moro
A uns 600 m a l'oest del jaciment medieval del Collet de Mas Clamí.
803 m

Coordenades:

41.7621
2.09493
424765
4623759
08064-105
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Edats dels Metalls
Bo
Inexistent
Sí, CC.AA.: 1896.
Difícil
Sense ús
Privada
08063A017000040000KH
Virgínia Cepero González

Es tracta d'una gran cista rectangular tancada, orientada de nort a sud. Va ser descoberta l'any 1950 per Olegari Sala i excavada posteriorment per un grup d'afeccionats dirigits per J. Colomines. Segons l'estudi que en va fer Colominas era formada per quatre grans lloses, però segons l'excavació i l'estudi que en va fer Batista, l'any 1961, presentava una cinquena, que fa de tancament al sud i que actualment conserva. Tanmateix, conservava el cercle peristalític.
A l'interior de la cista es van recollir restes antropològiques corresponents a uns vuit individus, material ceràmic abundant (un vas carenat amb nansa d'apèndix de botó, fragments de ceràmica llisa i també amb decoracions incises, un fragment de vora d'un vas de tipus campaniforme amb dibuix incís de ratlles paral·leles i verticals), quatre denes de collaret de pedra calcària i dos penjolls de pecten.
Per la seva tipologia i els materials recollits, es va situar cronològicament el megàlit en el Calcolític.

S'hi accedeix des del Molí de la Fàbrega, en el quilómetre 34,8 de la carretera C-59 de Castellterçol a Moià. A l'oest del molí hi ha una pista en direcció oest, i quan s'arriba al mas Pedrós, després de 5 km aproximadament, cal recular i prendre el camí en direcció sud-est, a Castellterçol, aproximadament 1,5 km; al sud del camí hi ha un petit dolmen. A uns 50 m en direcció sud es troba el megàlit.

BATISTA, R. (1961) "Sepulcros megalíticos de la comarca del Moyanés". Corpus de sepulcros megalíticos, 1. Barcelona: Diputación Provincial de Barcelona. Instituto de Prehistoria y Arqueología.
COLOMINAS, J. (1953) "Dolmen de Mas Clamí". Ampurias. XV-XVI.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2016) Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).