Dolmen del Casuc Castellterçol

Moianès
El Casuc. C. de Sant Antoni, s/n.
Al nord de la casa del Casuc.
725 m

Coordenades:

41.74753
2.12336
427112
4622117
08064-106
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Edats dels Metalls
Dolent
El megàlit va ser enderrocat.
Inexistent
Sí, CC.AA.: 1897.
Fàcil
Sense ús
Privada
08063A006000110000KQ
Virgínia Cepero González

Dolmen del calcolític, destruït l'any 1949, que es trobava al nord de la casa del Casuc. Era una llosa vertical aproximadament de 1,5 per 1,5 m.
L'any 1948 s'hi van recollir petits fragments de terrissa grollera.
Segons Maluquer de Motes, va ser destruït durant la construcció de la carretera i les seves pedres van ser esmicolades per fer-les servir durant les obres.
Actualment, l'únic que s'hi observa superficialment és una llosa col·locada a mode de senyalització a la casa del Casuc.

ALMAGRO, M.; SERRA RÀFOLS, J.; COLOMINAS, J. (1945) Carta arqueológica de España, II. Madrid: Centro Superior de Investigaciones Científicas.
AA.DD. Castellterçol: restes prehistòriques ibèriques i romanes. Mapa realitzat per l'Escola-Taller local.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2016) Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (Castellterçol).
MARTÍN, A. (1985) "De la cultura de los sepulcros de fosa al grupo de Veraza". Estudios de la Antigüedad, 2. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, p.3-59.
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).
PERICOT i GARCIA, L. (1925) La civilització megalítica catalana i la cultura pirenaica. Barcelona.
PERICOT i GARCIA, L. (1950) Sepulcros megalíticos catalanes y la cultura pirenaica. Barcelona: Consejo Superior Investigaciones Científicas.