Ca la Rosa Castellterçol

Moianès
Vilanova
A uns 150 m al nord-oest de cal Sec.
689 m

Coordenades:

41.76439
2.07756
423324
4624028
08064-233
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Dolent
En estat ruïnós.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08063A016000060000KL
Virgínia Cepero González

Masia en ruïnes situada a la solella de Vilanova, a pocs metres de cal Sec. És de planta rectangular i constava de planta baixa i una planta pis. La coberta, que era de teula ceràmica aràbiga, és a dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal, que es troba orientada a migdia. Els murs conserven tota la seva alçada original.
La tècnica constructiva es basa en pedres d'origen local, de dimensions variables, disposades en filades irregulars, lligades amb morter de calç.
El portal és d'arc rebaixat, de pedra treballada. Les obertures són petites, rectangulars i de pedra treballada. Es conserva l'estructura d'un forn de pa.

SANTANDREU, M.; MOSEGUÍ, J. (2019). Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Granera. Document d'aprovació inicial. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat [Inèdit].